HJEM -

INKASSO

SERVICES

INKASSO

VORES SERVICES

Når man som virksomhed leverer en ydelse eller vare, forventer man at få betaling for denne. Sådan er det dog desværre ikke altid. Mange virksomheder oplever udeblivende betalinger, og at kunder ikke betaler deres faktura til tiden. Et stabilt cash flow er dog afgørende for bundlinjen og kan spille en stor rolle for fremdriften i de fleste virksomheder.

Oplever du udeblivende betalinger i slutningen af regnskabsåret, eller har du problemer med kunder, der ikke betaler deres regninger inden forfaldsdatoen på fakturaen er det derfor også vigtigt at få gjort noget ved det.

Hos Paragraf Inkasso tilbyder vi bistand inden for Inkasso, hvor vi hjælper små og store virksomheder med både det juridiske og praktiske i forbindelse med at inddrive tilgodehavender fra dårligt betalende kunder (debitorer) i hele landet.

Problemer med at få indkrævet dit tilgodehavende..?

Volumeninkasso

I takt med at en virksomhed får flere og flere kunder, oplever mange, at behovet for assistance til inkasso også stiger. Er du blandt en af dem, der har en større portefølje af ubetalte fakturaer, eller har du kunder, som ikke betaler til tiden, står vi klar til at hjælpe.

Volumeninkasso er for dig, der ikke selv har tid til løbende at inddrive de penge, som kunderne skylder. Som navnet antyder er volumeninkasso en løsning for dig, der har en større mængde fakturaer, som ikke betales til tiden.

Hos Paragraf Inkasso tilbyder vi dig en fast aftale om inddrivelse af ubetalte regninger til en fast årlig pris. 

Læs mere om Inkasso på abonnement.

Almindelige pengekrav

Almindelige pengekrav omhandler sager, hvor en virksomhed har leveret en vare uden at få den retmæssige betaling for varen. Vi håndterer mange inkassosager af denne type, hvor en debitor har glemt at betale en faktura til tiden eller ikke ønsker at betale for den leverede vare. Står du i en lignende situation, hjælper vi også gerne dig.

Straks efter du opdager, at en af dine kunder ikke har betalt sin faktura, skal du kontakte os. Vi vil således opstarte en proces, som i sidste ende tvinger kunden til at betale gælden. Proceduren foregår ved, at vi sender en rykkerskrivelse til debitor. Har din kunde stadig ikke betalt regningen efter tre rykkerskrivelser, sender vi en inkassoskrivelse med et krav om betaling og et inkassogebyr, som din kunde kan vælge at gøre indsigelser imod.

Herefter vil inkassosagen komme for retten, som vil behandle sagen og efterfølgende lave en afdragsordning, der sikrer, at du får dit tilgodehavende. I mange tilfælde vil kunden dog betale regningen, inden sagen når til retten.

Huslejeinkasso

Huslejeinkasso adskiller sig lidt fra andre inkassosager, idet det i de fleste ikke kun handler om at inddrive udlejerens tilgodehavende fra lejeren, men også få sat lejeren ud af lejemålet. 

Huslejeinkasso kan derfor både dække over ubetalt husleje, depositum, istandsættelse eller anden gæld, hvor lejeren ikke har betalt udlejer.

Som udlejer har du mulighed for at opsige en lejekontrakt, hvis lejer ikke betaler sin husleje, depositum eller anden gæld til udlejer. Ønsker du at ophæve en lejeaftale, stilles der særlige krav til formuleringen af rykker- og påskrivelser, som skal overholdes, hvis der skal ske ophævelse af lejemålet samt udsættelse af lejeren.

Når lejer ikke har betalt sin husleje, skal der sendes en påkravsstillelse til lejer dagen efter den sidste rettidige betalingsdag. I påkravsstillelsen skal der være en opgørelse over det skyldige beløb samt en betalingsfrist.

Har lejer fortsat ikke betalt sig gæld, som er opgjort i påskrivelseskravet, kan der 14 dage efter fristens udløb sendes en ophævelsesskrivelse, hvor lejerens frist for fraflyttelse fremgår. Flytter lejeren ikke frivilligt inden denne frist, kan man anmode fogedretten om hjælp til at udsætte lejeren af lejemålet.

Hos Paragraf Inkasso har vi mange års erfaring med huslejeinkasso, så kontakt os, hvis du har behov for hjælp til huslejeinkasso.

Tvangsauktioner

Har du pant i fast ejendom, og overholder debitor ikke sine betalinger, har du mulighed for at begære den faste ejendom på tvangsauktion. Inden man kan begære en bolig på tvangsauktion, skal der først sendes en rykker for det skyldige beløb. Betales rykkeren ikke, kan sagen sendes til inkasso – og betales der fortsat ikke, kan vi sende en udlægsbegæring til fogedretten.

Når der foretaget et udlæg i debitors ejendom er det med henblik på et efterfølgende salg af ejendommen på tvangsauktion. Gennem hele processen har debitor mulighed for at betale det skyldige beløb, og dermed også undgå tvangsauktionen.

Det er dog ikke kun fast ejendom, der kan begæres ejendele på tvangsauktion. Det gælder også for bl.a. biler, smartphones eller andre af skyldners ejendele af væsentlig værdi.

Har du brug for hjælp til at indkræve gæld fra dine debitorer samt til at begære en ejendom på tvangsauktion, står vi hos Paragraf Inkasso klar til at hjælpe dig. Hver år gennemfører vi en lang række tvangsauktioner over fast ejendom på vegne af kreditorer eller som bobestyrer. Vi rådgiver dig og fører sagen for dig. 

Pantebrevsinkasso

Når du som panthaver ønsker at inddrive gæld fra pantedebitor, kan det oftest køres som en almindelig inkassosag. I nogle tilfælde kan det dog også give mening for dig som panthaver at indgive en begæring om tvangsauktion, som du kan læse om i afsnittet herover.

Er du i tvivl om din sag skal køres som en pantebrevsinkassosag eller om der skal indsendes en begæring om tvangsauktion, så kontakt os. Vi kan rådgive dig om, hvad der giver bedst mening for dig og situationen – og så hjælper vi dig naturligvis også med at køre pantebrevsinkassosagen.

Konkursbegæringer

Hvis en debitor ikke kan betale sin gæld rettidigt og den manglende betalingsevne ikke blot er midlertidig, er debitoren insolvens – og kan dermed erklæres konkurs. Konkursbegæringen kan både indgives af en kreditor eller af debitoren selv.

For at indgive en konkursbegæring er der en række betingelser, der skal være opfyldt, derfor anbefaler vi, at du kontakter os forud for konkursbegæringen.

Har du penge til gode kan det i nogle tilfælde være en fordel at erklære debitoren konkurs. Dermed forhindrer man, at debitor optager ny gæld, og debitor bliver forhindret i at bruge penge til andre formål, fx at betale andre kreditorer ud før dig. Har debitor forsøgt at betale andre kreditorer ud i tiden op til konkursen, kan disse betalinger kræves tilbage.

Vi hjælper dig med at foretage en vurdering af, om der er mulighed for at begære en debitor konkurs, og om det er en fordel for dig i det konkrete tilfælde. Derudover sørger vi for at indsende konkursbegæringen – eller på anden vis hjælpe dig med at indkræve din gæld fra debitoren. Kontakt os, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

International inkasso

Har du internationale kunder, der har ubetalte fakturaer, kan det være svært at inddrive gælden. Hos Paragraf Inkasso kan du få hjælp i internationale sager, hvis en person eller en virksomhed har ubetalt gæld til dig. Vi er medlem af International Bar Association, som er verdens største netværk af advokatfirmaer.

Sammen med vores samarbejdspartnere kan vi varetage sager og inddrivelse af krav i stort set hele verden. Inden vi starter en sag, indhenter vi altid et tilbud fra vores samarbejdspartner, som du skal godkende.

Har du udfordringer -
eller brug for hjælp til inddrivelse af din gæld..?

Vi står klar til at hjælpe!

Har du en udfordring eller brug for hjælp til inddrivelse af din gæld, så kontakt os her – HELT uforpligtende.

Skriv dig op i formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt, så vi sammen kan finde ud af, om vi er de rette til din opgave.

Kontakt os her!

Har du brug for hjælp til inddrivelse af din gæld?

Vi tilbyder hjælp til inkasso- og rykkerservice. 

Vi kan også hjælpe din virksomhed!

Udtalelser fra vores kunder